10 เมษายน 2553

........พจ

การแสดง "เอ็งกอ" ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
........ครูพจร่วมงานด้วยนะคะ เก็บภาพภูมิใจมาให้ได้เชยชมกันค่ะ กว่าจะออกมาเป็นเอ็งกอที่สมบูรณ์แบบ
และนำเสนอได้ ทุกฝ่ายทั้งครูและนักเรียนต้องทำงานกันอย่างหนัก แต่ภูมิใจกับผลตอบรับที่ดีค่ะ........"เอ็งกอ" เป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีน จัดแสดงขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมจีน จุดประสงค์หลักเพื่อจัดแสดงในงานไชน่าทาวน์ ราชบุรี และได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก ต่อมาจึงมีการนำเอ็งกอไปแสดงในงานอื่นๆ ด้วย
........ "คณะเอ็งกอ" ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) เริ่มทำการแสดงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 จุดประสงค์เพื่อต้องการฝึกนักเรียนให้มีระเบียบวินัย ความอดทน และการทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงการสืบสานวัฒนธรรมไทยจีน