10 เมษายน 2553

........พจ

........กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)